Kiristäminen

Henkilö nojaa kädellä kasvoihinsa ja katsoo puhelintaan. Kuva on tummasävyinen.

“Maksa 50e tai levitän sun kuvan kaikille meidän luokkalaisille!”

“Laitappa lisää nudeja ellet haluu et nää aiemmat levii.”

Seksuaalisella materiaalilla kiristäminen on lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa, jossa kiristäjä uhkaa jakaa lapsen/nuoren aiemmin lähettämää seksuaalissävytteistä materiaalia nuoren kavereille, perheelle tai laajemmalle joukolle, ellei nuori vastaa kiristäjän vaatimuksiin. Vaatimuksena on yleensä saada rahaa, muuta taloudellista hyödykettä tai lisää seksuaalista materiaalia nuoresta. Kiristäminen on rikos.

Kiristäjistä

Kiristämisen taustalla voi olla ulkomaista, järjestäytynyttä, rikollista toimintaa. Kiristäjä voi olla nuorelle entuudestaan tuntematon henkilö, joka pyrkii ensin saamaan nuorelta seksuaalista materiaalia esimerkiksi painostamalla. Tämän jälkeen kiristäjä voi kiristää nuorelta rahaa tai lähettämään lisää materiaalia.

Kiristäjät voivat olla nuorelle entuudestaan tuntemattomia henkilöitä, ketkä lähestyvät nuoria sosiaalisessa mediassa. Kiristäjä saattaa valehdella henkilöllisyydestään ja esittää olevansa esimerkiksi nuorempi ja/tai eri sukupuolta kuin oikeasti on. Keskustelu on seksuaalissävytteinen, jossa voidaan vaihdella seksuaalisia kuvia puolin ja toisin. Kun kiristäjä on saanut seksuaalista materiaalia nuoresta, saatetaan kiristää rahaa, lisää kuvia tai muita seksuaalisia tekoja.

Kiristäminen voi olla osa nykyisen tai entisen kumppanin nuoreen kohdistamaa lähisuhdeväkivaltaa. Näissä tilanteissa yleensä taloudellisen hyötymisen sijaan kiristäjän tavoitteena voi olla saada kiristettävältä lisää alastonkuvia, saada hänet pysymään suhteessa tai saada ”kostettua” eron tai riidan jälkeen.

Kiristäminen on kasvava ilmiö

Kansainväliset auttavat tukijärjestöt ovat osoittaneet taloudellisen kiristäminen kasvaneen ilmiönä erityisesti 2020-luvulla. Kohteena on yleensä miehet ja pojat, joiden seksuaalissävytteisiä kuvia uhataan levittää, ellei kiristettävä maksa.

 • Internet Watch Foundationin (IWF) raportin [avautuu uuteen välilehteen] mukaan kiristäminen on noussut heidän vastaanottamissaan ilmoituksissaan huomattavasti. Vuoden 2023 puoleen väliin mennessä ilmoitukset olivat nousseet 257% verrattuna koko vuoteen 2022. Erityisessä riskissä ovat 14-17-vuotiaat nuoret ja pojat.
 • National Center for Missing and Exploited Children:in (NCMEC) CyberTipline:n [avautuu uuteen välilehteen] taloudellista kiristämistä koskevat ilmoitukset ovat tuplaantuneet vuodesta 2022 vuoteen 2023.
 • ECPAT Sverigen raportin [avautuu uuteen välilehteen] mukaan taloudellista kiristämistä kohtaavien poikien prosenttiosuus on lisääntynyt vuodesta 2021 vuoteen 2023. Pojilta kiristetään todennäköisemmin rahaa kuin lisää seksuaalista materiaalia.

Ilmiö on tuttu myös Suomessa.

 • Helsingin poliisin mukaan [avautuu uuteen välilehteen] huhtikuusta syyskuuhun 2023 ilmoituksia alastonkuvilla kiristämisestä on tullut yli kaksikymmentä. Kohteena on ollut erityisesti nuoret miehet, joilta on kiristetty rahaa.
 • Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje [avautuu uuteen välilehteen] on myös saanut vuonna 2023 kymmeniä ilmoituksia seksuaalissävytteisillä kuvilla kiristämiseen, kun vuonna 2022 ilmoituksia kiristämisestä ei ollut yhtäkään.
 • Myös Sua varten somessa -toiminnalle alastonkuvilla kiristäminen on tuttu ilmiö. Vuoden 2023 MP Sua varten -kyselyssä kysyimme nuorten kokemuksia heidän kohtaamastaan seksuaalisesta häirinnästä. Alle 18-vuotiaista vastaajista noin joka kahdeksas kertoi, että häntä on kiristetty tai uhkailtu laittamaan alastonkuvia. Vuonna 2023 kävimme useita keskusteluja nuorten kanssa, joissa he kertoivat kohdanneensa kiristystä. Tunnistamme myös muiden toimijoiden havainnon, että erityisesti pojat ovat riskissä kohdata taloudellista kiristämistä.

Mitä tehdä, jos joku kiristää minun kuvillani?

 1. Älä suostu kiristäjän vaatimuksiin. Älä lähetä rahaa, älä lähetä lisää kuvia tai muuta materiaalia. Kiristämisen todennäköisesti jatkuu, vaikka maksaisit tai lähettäisit lisää materiaalia.
 2. Ota kuvakaappaukset kiristäjän profiilista ja lähettämistä viesteistä.
 3. Lopeta keskustelu ja estä kiristäjä.
 4. Kerro asiasta luotettavalle aikuiselle, esimerkiksi vanhemmalle, kuraattorille tai nuorisotyöntekijälle. Voit myös olla yhteydessä meihin Instagramissa, Tiktokissa tai Snapchatissa (lue lisää täältä).
 5. Ilmoita! Kiristäminen on rikos, joten tehkää asiasta rikosilmoitus yhdessä aikuisen kanssa. Jos olet lähettänyt rahaa kiristäjälle esim. tilisiirtona, olkaa yhteydessä pankkiin ja selittäkää tilanne.

Vinkkejä aikuisille kiristämisestä puhumiseen nuoren kanssa

 • Kysy! Ota tavaksi kysyä ja jutella somesta ja sen kuulumisista. Voit hyödyntää Sua varten somessa -materiaaleja apunasi. Kun somesta puhutaan muutenkin, on hämmentäviä ja ahdistavia tilanteita kohdatessaan nuoren helpompi ottaa asia puheeksi.
 • Ota puheeksi! Puhu nuoren kanssa ilmiöistä. Kysy avoimesti, onko nuori kuullut tai kohdannut jotain hämmentävää tai ahdistavaa somessa. Voit käyttää esimerkkejä puheeksioton keinona. “Törmäsin tämmöseen uutiseen, ootko sä kuullut tästä?”. Miettikää yhdessä toimintaohjeet, jos nuori kohtaa hämmentäviä tilanteita somessa.
 • Ole tukena! Jos nuori kertoo sinulle, että häntä on kiristetty, ota asia vakavasti. Tue nuorta kuvakaappauksien ottamisessa, estämisessä ja tehkää yhdessä rikosilmoitus.
 • Muista, ettei kiristäminen ole koskaan sen kohteeksi joutuneen vika. Kiristämisen taustalla voi olla seksuaalisen materiaalin lähettämiseen painostamista, järjestäytynyttä rikollisuutta tai lähisuhdeväkivaltaa esim. entisen kumppanin taholta. Kiristyksen kohteeksi joutunut voi tuntea häpeää ja syyllisyyttä, jonka takia on tärkeää muistaa ja muistuttaa, ettei tilanne ole hänen vikansa, eikä hän ole tehnyt mitään väärää.