Grooming

Lyhythiuksinen nuori pitelee älypuhelinta kädessään ja katsoo sitä mietteliäästi.

Mitä on grooming?

Grooming eli lapsen houkuttelu tai valmistelu seksuaalisiin tarkoituksiin on aikuisen lapseen kohdistamaa seksuaaliväkivaltaa. Grooming on tietoista ja tavoitteellista manipulatiivista toimintaa, jossa aikuinen luo olosuhteet, joissa lapseen kohdistuva väkivallan tekeminen on mahdollista.

Groomingin tavoite ja lopullinen pyrkimys on seksuaalinen toiminta lapsen tai nuoren kanssa. Seksuaaliset teot voivat tapahtua fyysisesti tai somen välityksellä. Groomaava aikuinen voi olla lapselle tuttu tai tuntematon. Groomaajat ovat usein hyvin manipuloivia ja taitavia saamaan lapsen luottamuksen. Groomaavalla aikuisella on usein kohteenaan useita lapsia samaan aikaan.

Mistä tunnistaa groomauksen?

Groomingia voi tapahtua kasvotusten tai somessa. Se voi tapahtua hyvin nopeasti tai edetä todella hitaasti. Aikuinen valitsee lapsen tai nuoren, johon pyrkii luomaan luottamuksellisen suhteen.

Aikuinen luo itsestään ystävällisen ja luotettavan kuvan esimerkiksi kehujen, kuuntelemisen, tukemisen ja yhteisten kiinnostuksen kohteiden kautta. Nämä aikuiset osaavat käyttää hyväksi myös sitä, mikä lapselle on tärkeää: he osaavat huomata lapsen ja näyttää, että hänestä ja hänen somesisällöstään ollaan kiinnostuneita. He osaavat myös käyttää hyväkseen lapsen kiltteyttä tai tarpeita, jotta lapsi ei esimerkiksi estä heidän yhteydenottojaan.

Groomaava aikuinen pyrkii vahvistamaan suhdettaan lapseen tai nuoreen luomalla tähän syvän siteen esimerkiksi antamalla lahjoja tai jakamalla salaisuuksia. Hän tekee itsestään nuorelle tärkeän ja ylläpitää keskusteluyhteyttä. Tyypillistä on myös herättää lapsessa syyllisyyttä esimerkiksi varmistelemalla eikö aikuisen ikä haittaa lasta sekä lapsen rajojen näennäinen kunnioittaminen: ”mikä vaan susta tuntuu hyvältä.” Groomaava aikuinen testaa, miten pitkälle lapsi tai nuori on valmis menemään ja teot menevät keskustelun edetessä yhä konkreettisempaan suuntaan.

Huoli groomingista aikuisen ja lapsen välisessä viestittelyssä voi herätä silloin, kun esimerkiksi:

  • Ikäero selviää – aikuisella ei ole mitään syytä lähestyä lasta
  • Aikuinen haluaa pitää keskustelun salassa
  • Suhteen laajuus ilmenee
  • Keskustelu on kestänyt pitkään
  • Vihjataan aiempaan seksuaaliseen toimintaan
  • Aikuinen lähettää vihjailevia viestejä esim. nuoren kehoon liittyen
  • Suunnitellaan tapaamista

Groomingin kohteeksi joutuminen ei ole koskaan lapsen tai nuoren vastuulla tai hänen syytään. Emme voi myöskään vaatia, että lapsi osaisi ilman opetusta ja keskustelua tunnistaa vaaratilanteita. On luonnollista, että lapset ja nuoret ovat kiinnostuneita tutustumaan uusiin ihmisiin esimerkiksi somessa. Huomatuksi tulemisen tarve on tärkeä meille jokaiselle ja erityisen suurta se on kasvavalle lapselle ja nuorelle. On siis myös luonnollista, että groomaajan kehut ja imartelu tuntuvat kivalta ja uuteen ihmiseen haluaa luottaa.

Aikuisella henkilöllä puolestaan ei ole mitään syytä lähestyä lasta tai laittaa alaikäiselle esimerkiksi vihjailevia viestejä tai kehua tämän muotoja. Jos lapselle itselle tulee epämukava tai outo olo, kannattaa tunteeseen luottaa. Kun lapselle puhutaan ilmiöstä ja kerrotaan groomingin tunnuspiirteitä, on todennäköisempää, että lapsi tunnistaa tilanteet paremmin ja osaa tulla kertomaan siitä aikuiselle.

Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tekoihin eli grooming tai sen yrittäminen on aina rikos, josta tulee ilmoittaa poliisille.